S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Kliknutím na tlačítko "OK" souhlasíte s použitím preferenčních, statistických i marketingových cookies pro nás i naše partnery. Funkční cookies jsou v rámci zachování funkčnosti webu používány po celou dobu procházení webem. Podrobné informace a nastavení ke cookies najdete zde.
logo    Alarmsecurity.cz  Domácí zabezpečovací systémy  Zabezpečte svůj majetek včas. Vaše investice bude v bezpečí. 

DOPORUČUJEME:


POROVNEJTE NAŠE CENY

Vyzkoušejte ceny našich výrobků také na nezávislých on-line porovnávačích cen:PLATEBNÍ METODY

Vážení zákaznící, připravili jsme pro Vás přehled platebních metod, kterými můžete platit v našem e-shopu...


Zajímá Vás, jak velká je kriminalita v okolí Vašeho bydliště? Podívejte se na mapu kriminality ZDE:» Typy pohybových senzorů
Prostorová ochrana

Slouží k detekci pohybu uvnitř střeženého objetku.

Základní dělení prostorových čidel:
a) Čidla pasivní – registrují fyzikální změny ve svém okolí
b) Čidla aktivní – vytvářejí své pracovní prostředí aktivním působením na své okolí a detekují změnu prostředí

V praxi je možné se setkat s několika druhy čidel pohybu:
• Pasivní infračervená čidla (Passive Infra Red – PIR)
• Aktivní ultrazvuková čidla (Ultrasonic – US)
• Aktivní mikrovlnná čidla (Microwave – MW)
• Duální čidla (PIR – US, PIR – MW

 

PIR


Infračervená čidla jsou nejčastěji používanými senzory v prostorové ochraně. Nevyzařují žádnou energii, navzájem se neovlivňují a mohou být nainstalovány tak, že se jejich detekční zóny (aktivní, neaktivní)ekrývají.
Jsou založeny na principu zachycení změn vyzařování elektromagnetického záření v infračerveném pásmu kmitočtového spektra. Každé těleso, jehož teplota je vyšší než -273 °C (absolutní nula) a nižší než 560 °C, je zdrojem vyzařování vlnění v infrapásmu odpovídajícím teplotě tělesa.

Zásady instalace PIR čidel:
• Čidla se mají instalovat tak, aby směr pohybu pachatele byl kolmý na myšlený průmět zón do půdorysu střeženého objektu.
• Předpoklad spolehlivosti čidel je umístění na pevném podkladu bez vibrací.
• Do jednoho prostoru lze instalovat více PIR čidel bez nebezpečí vzájemného ovlivňování (čidla nevyzařují žádnou energii).
• V případě nutnosti úplného vykrytí střeženého prostoru se doporučuje instalace více čidel k vzájemnému překrytí zón.
• Ve střeženém prostoru se nesmí nacházet tělesa prudce měnící svou teplotu.
• Od nasazení PIR čidel se upouští u prostor s podlahovým vytápěním.
• PIR čidla nesmějí být nasměrována na okna, vnější dveře a vrata kvůli možnému výskytu těles vyzařujících velké množství infračerveného záření (reflektory automobilů, odlesky slunce aj.).

PIR čidla nesmí být vystavena následujícím vlivům:
• Ventilace (vstupy a výstupy, průvan, turbulence vzduchu),
• Přímé nebo nepřímé vyzařování světla (slunce, reflektory),
• Proměnné zdroje tepla (topení, komíny),
• Spínané rušivé IR zdroje (žárovky).

 

 

US


Ultrazvuková čidla jsou aktivní čidla, která vyzařují do prostoru energii, jejíž odražené složky zpětně analyzují a vyhodnocují. Využívají část spektra mechanického vlnění nad pásmem kmitočtů slyšitelných lidským uchem (slyšitelné např. pro psy, komáry). Pracují na principu změny kmitočtu odraženého ultrazvukového signálu (cca 40kHz) od pohybujícího se objektu (tzv. Dopplerův jev). Vysílač generuje konstantní signál. Přijímač přijímá vlnění odražené od překážek v prostoru. Po krátké době se v prostoru vytvoří klidový stav. V klidovém stavu je přijatá vlna stejná jako vlna vyslaná. Pohybuje-li se v prostoru libovolné těleso, způsobí změnu části kmitočtu přijaté vlny. Tato změna fáze je vyhodnocena elektronikou a je vyhlášen poplach.

Zásady instalace US čidel:
• Čidla se mají instalovat tak, aby směr pohybu pachatele směřoval k čidlu či od něj (radiálně) – typický dosah je cca 10 m.
• Prostor musí být uzavřený, aby dosah čidla nepřesahoval mimo prostor určený ke střežení.
• V prostorech obsahujících předměty absorbující ultrazvuk (koberce, pěnové materiály) se může citlivost čidel značně změnit jejich přiblížením či oddálením. Následkem změny citlivosti čidla je snížení spolehlivosti detekce.
• Předměty umístěné do blízkosti čidel po jejich instalaci a nastavení mohou ovlivnit citlivost čidel a vést k falešným poplachům.
• Čidla nelze instalovat do prostor s často se měnícím interiérem (sklady).
• Více US čidel lze v jednom prostoru instalovat pouze tehdy, není-li možné jejich vzájemné negativní ovlivňování (mají-li různé frekvence, jsou-li vysílače synchronizovány nebo kmitočtově stálé),
• Dbát na správnou montážní výšku čidla (může ovlivnit rozsah detekce).

US čidla pohybu se nesmí instalovat:
• V prostorách s volně zavěšenými předměty (lampy),
• V prostorách s volně se pohybujícími zvířaty během střežení (hlodavci),
• Na zavěšené montážní konstrukce,
• Nad topná tělesa,
• V prostorách s teplovzdušným topením,
• V blízkosti zdrojů zvuku se širokým kmitočtovým spektrem (telefon).

 

MW


Mikrovlnná čidla tvoří aktivní systémy zachycení pohybu, které jsou založeny na stejném principu jako ultrazvuková čidla (Dopplerův jev), ale místo ultrazvuku využívají elektromagnetickou energii v pásmu frekvencí 2,5GHz, 10GHz nebo 24GHz. Jsou technologicky uzpůsobeny danému kmitočtovému pásmu.
V současnosti jsou realizovány v podobě mikropáskového vedení integrovaného do desky plošných zdrojů. Oproti dřívější technologii vlnovodů je tato varianta výrazně levnější a zajistila zvýšení dostupnosti MW čidel. Díky polarizaci MW antén je možný současný provoz více detektorů v jedné oblasti bez vzájemného ovlivňování.

Zásady instalace MW čidel:
   • Čidla instalovat tak, aby směr pohybu pachatele vedly k čidlu (radiálně),
   • Čidla se musí instalovat tak, aby činnost čidla neovlivňovaly podněty mimo střežený prostor (nesmí docházet k průniku skrz stěnami objektu).
 
MW čidla pohybu se nesmí instalovat:
   • V blízkosti velkých kovových předmětů v pásu pokrytí čidla (kovové potrubí, od objektů s rovinným povrchem se mikrovlny odrážejí a výrazně mění detekční charakteristiku),
   • V blízkosti velkých kovových předmětů i mimo pásmo pokrytí,
   • V blízkosti pohybující se kapaliny v potrubí z plastů,
   • V prostorách, ve kterých může ve stavu střežení docházet ke spínání zářivkovitého osvětlení,
   • Dochází-li k jejich vzájemnému negativnímu ovlivňování (více čidel lze v jednom prostoru použít tehdy, pracují-li na jiné vysílací frekvenci nebo jsou-li aplikovány bez možného ovlivňování).

 

Duální


Duální čidla pracují na principu kombinace dvou funkčně odlišných typů detekce. Vývoj duálních čidel vychází z faktu, že každá technologie je jinak náchylná na plané poplachy (různá čidla fungují na různých fyzikálních principech). Kombinací různých technologií, různých fyzikálních jevů, se sníží počet špatně vyhodnocených případů. Detektor vyhlásí poplach jen v případě, dojde-li ve stanoveném intervalu k aktivaci obou senzorů.

Nejčastější kombinace duálních detektorů:
   • Infračervený a mikrovlnný detektor (PIR + MW),
   • Infračervený a ultrazvukový detektor (PIR + US),
   • Dva infračervené detektory (PIR + PIR) s rozdělením detekovaného prostoru na dvě horizontální zóny.

Duální detektory jsou použity v případě problémových a náročných instalací, v prostorách s výrazným negativním vlivem okolí.
Pro instalaci těchto typů čidel je nutné vycházet z pravidel, která jsou platná pro jednotlivé systémy v čidlech užitých. Je třeba si uvědomit, že se práh detekce čidel díky použitému principu posunul výše oproti čidlům s jediným systémem detekce.

NWM0NzEx